Nóż tokarski

Narzędzia » Skrawające » Nóż tokarski

Noże tokarskie - należą do grupy narzędzi skrawających. Posiadają jedno ostrze. Stosowane są we wszelkiego rodzaju tokarkach. Przy ich pomocy obrabia się powierzchnie, które, w większości przypadków, mają kształt bryły obrotowej. Sama metoda toczenia jest rodzajem obróbki wiórowej, podczas której skrawa się warstwy materiału, by uzyskać pożądany kształt przedmiotu. Obrabiać można zarówno powierzchnie zewnętrzne jak i wewnętrzne. Te procesy to odpowiednio: toczenie i wytaczanie.

  • noże tokarskie punktowe – o ogólnym przeznaczeniu; powierzchnia przedmiotu obrabiana jest przy pomocy wierzchołka (punktu) 
  • noże tokarskie kształtowe – powierzchnia przedmiotu obrabiana jest krawędzią ostrza;
  • noże tokarskie obwiedniowe – ostrze kształtuje powierzchnię przetaczając się po niej; są dość rzadko stosowane.

 

  • Noże tokarskie jednolite
  • Noże tokarskie łączone
  • Noże tokarskie składane