Pomiarowe

Narzędzia » Pomiarowe

 • suwmiarki
 • głębokościomierze
 • mikrometry
 • średnicówk
 • aaa2.1[1].jpg

  Suwmiarki

  Suwmiarka - jest jednym z podstawowych narzędzi wykorzystywanych przy wykonywaniu pomiarów różnorakich przedmiotów. Suwmiarka okaże się niezbędna w procesie produkcji, warsztacie, czy w gospodarstwie domowym. Przy jej pomocy można zmierzyć wymiary zewnętrzne i wewnętrzne oraz głębokości. Zakresy pomiarowe suwmiarek zawierają się w przedziale od 0 do 150 mm lub nawet do 3000 mm w największych urządzeniach dostępnych na rynku.

 • aaa5.1.jpg

  Głębokościomierze

  Głębokościomierz - służy do pomiarów głębokości otworów nieprzelotowych, szczelin, zagłębień, uskoków.

 • aaa6.1.jpg

  Mikrometry

  Mikrometry - to narzędzie pomiarowe służące do wykonywania pomiarów z większą dokładnością mieszczącą się w zakresie zazwyczaj od 0,01-0,001 mm. Umożliwiają (w zależności od rodzaju) pomiary: wewnętrzne, zewnętrzne, głębokość, średnicę oraz grubość ścianek.

 • ab5.1.jpg

  Średnicówki

  Średnicówka – przyrząd pomiarowy do mierzenia wymiarów wewnętrznych, przede wszystkim średnic otworów.