INFORMACJA

Aktualności » INFORMACJA

 

 

Firma Techkram: na podstawie art. 37 ustawy z dnia 11 września 2015r. „ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym”- jest podmiotem zobowiązanym do bezpłatnego odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

 

Firma Techkram jest zobowiązana do nieodpłatnego przyjęcia w punkcie sprzedaży zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych  wymiarów nie przekracza 25cm.

 

Firma TECHKRAM informuje, że punktem zbierania zużytego sprzętu jest Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o. o., Leszno, ul. Saperska 23

Zakład Zagospodarowania Odpadów Trzebania 15 64-113 Osieczna tel. 65 528 50 20.